Mer om plantefarger

Krapp - fargeplante
Shibori teknikk m krapp og blåtre

Krapp

Krapp er en flerårig urt, opprinnelig fra sentrale deler av Europa og Asia. Den ble dyrket i stor skala i Frankrike og Nederland på 17 og 18 hundretallet. Krapp dyrkes ennå i store deler av Tyrkia og østover og gir farge til de velkjente. Dobagteppene. Fargene er fra rosa og orange til dyp rustrød og lilla alt etter mengde og beisemetode. Fargestoffet kommer fra røttene som så blir tørket, pulverisert og ekstrahert. Pulveret og fargebadet er veldig aromatisk.

Du kan selv lage ekstrakt fra røtter eller flis og dette egner seg godt sammen med barn. Bruk av pulver er raskere og veldig praktisk for de som farger ofte. De rødeste fargene blir klarest ved lavere temperatur (maks 70 grader) og er noe var for surhetsgrad og mineralinnhold, men dette er lett å regulere.