Fargene / produkt

Hele spekteret og god kvalitet

Alle fargestoffene presentert her fås enten som råmaterialer (blomst, stilk, bille, rot, osv.) eller som pulver og sirup (ekstrakter). Fargestoffene kan også blandes i fargebadet til å produsere resten av fargespekteret. Ved å kombinere indigo med røde farger kan en få de vakreste lilla sjatteringer. Bruker en gule fargestoffer med indigo får en alle mulige grønnfarger. Grønn og lilla kan også oppnås i kombinasjon med jern og blåtre. Ingen planter produserer en ren grønnfarge. Derfor er det viktig å følge gode oppskrifter for å få de rette nyansene. Gode framgangsmåter og rutiner er også viktig for å oppnå varig resultat. For å oppnå høy fargeektehet er det også viktig at råmaterialene er beste kvalitet.